آدرس

سمنان-کیلومتر14جاده فیروزکوه

تلفن کارخانه

023-33603220

023-33603421

023-33604427

تلفن دفتر مرکزی

023-33332975

فکس کارخانه

023-33604428

دفتر فروش

0912-8314039